April 2, 2020

Za bolje škole

Projekat "Za bolje škole" tokom 2017 i 2018. godine pod pokroviteljstvom Opštine Vračar povezao je XIV beogradsku gimnaziju i OŠ Dušan Dugalić u kojoj se školuju deca sa invaliditetom.