O nama

Članstvo

Organizacija Edukacija za 21. vek je udruženje osnovano 2011. sa ciljem modernizacije  obrazovanja i povezivanja svih učesnika u tom sektoru. Aktivnosti organizacije usmerene su na edukaciju nastavnika i učenika, projekte sa mladima, i međunarodnu saradnju sa sličnim strukovnim organizacijama koje se bave obrazovanjem i kulturnom baštinom.

Edukacija21 je stalni član međunarodne organizacije EuroClio Association of Histori Educators,sa sedištem u Hagu koja okuplja 78 stalnih organizacija nastavnika iz Evrope i sveta.

 

Edukacija21 je član radne grupe 25 i 26 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. U radu Konventa učestvovali smo u izradi Knjige preporuka za 2020. godinu za pregovaračka poglavlja 25 i 26, koje se tiču obrazovanja i kulture .

Kao udruženje koja ima veliki broj mladih volontera, članovi smo RYCO mreže(Regional Youth Cooperation Office) .

Takođe, Edukacija21. vek je član posebne radne grupe za izradu Nacrta strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Republici Srbiji za period od 2021. godine.   

 

 

Naš dosadašnji rad neprekinuto se odvija kroz različite projekte i edukacije nastavnika u okviru akreditovanih stručnih seminara Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Broj održanih seminara je preko 50, uz nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija.