O nama

Organizacija Edukacija za 21. vek je udruženje osnovano 2011. sa ciljem modernizacije  obrazovanja i povezivanja svih učesnika u tom sektoru. Aktivnosti organizacije usmerene su na edukaciju nastavnika i učenika, projekte sa mladima, i međunarodnu saradnju sa sličnim strukovnim organizacijama koje se bave obrazovanjem i kulturnom baštinom.

Edukacija za 21. vek  je osnovana s ciljem stvaranja uslova za uključivanje Srbije u savremeno društvo na osnovama poštovanja zakona, ljudskih prava i interkulturalnosti. Podržavamo sve akcije i procese inoviranja sistema obrazovanja u skladu sa dokumentima koje je Republika Srbija usvojila na putu u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i na onim dokumentima i preporukama Savete Evrope iz oblasti obrazovanja.

Edu21 je stalni član međunarodne organizacije EuroClio Association of Histori Educators,sa sedištem u Hagu koja okuplja 78 stalnih organizacija nastavnika iz Evrope i sveta.

 

Edu21 je član radne grupe 25 i 26 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. U radu Konventa učestvovali smo u izradi Knjige preporuka za 2020. godinu za pregovaračka poglavlja 25 i 26, koje se tiču obrazovanja i kulture .

Takođe, Edu21. vek je član posebne radne grupe za izradu Nacrta strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Republici Srbiji za period od 2021. godine.   

 

 

 

Naš dosadašnji rad neprekinuto se odvija kroz različite projekte i edukacije nastavnika u okviru akreditovanih stručnih seminara Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Broj održanih seminara je preko 50, uz nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija.