O nama

Organizacija Edukacija za 21. vek je udruženje osnovano 2011. sa ciljem unapređenja obrazovanja i povezivanja svih učesnika u tom sektoru. Aktivnosti organizacije usmerene su na edukaciju nastavnika i učenika, projekte sa mladima, i međunarodnu saradnju sa sličnim strukovnim organizacijama koje se bave obrazovanjem i kulturnom baštinom.

Edukacija je stalni član međunarodne organizacije EuroClio Association of Histori Educators, organizacije Europeana, i član radne grupe 25 i 26 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. U radu Konventa učestvovali smo u izradi Knjige preporuka za 2020. godinu za pregovaračka poglavlja 25 i 26, koje se tiču obrazovanja i kulture .

Kao udruženje koja ima veliki broj mladih volontera, članovi smo RYCO mreže(Regional Youth Cooperation Office) .
Takođe, Edukacija za 21. vek je član posebne radne grupe za izradu Nacrta strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2021. godine.

Naš dosadašnji rad neprekinuto se odvija kroz različite projekte i edukacije nastavnika u okviru akreditovanih stručnih seminara Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Broj održanih seminara je preko 50, uz nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija.
Takođe, brojni projekti za mlade neprekinuto se odvijaju sa različitim školama iz zemlje i inostranstva u cilju razvoja tolerancije i kulture pomirenja.