Projekti za mlade

Projekti za mlade su važan segment naših aktivnosti. Podsticanje aktivizma mladih realizovali smo kroz projekte

„Nasleđe multikonfesionalnog Beograda“2011/12 i 2012/13.

„Gimnazijalci Beograda Temišvaru“ uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda 2015.

„Susreti gimnazijalaca“uz podršku Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za dijasporu, 2016.

„Za bolje škole“ uz podršku Opštine Vračar, 2017/18 i 2018/19.

"U potrazi za zajedničkim nasleđem "uz podršku Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za dijasporu, 2017.

"U potrazi za zajedničkim nasleđem "uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2019.

" BEOgradska avanTURA" iz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2019/20.