January 10, 2016

Projekti za mlade

Projekti za mlade su važan segment naših aktivnosti. Podsticanje aktivizma mladih realizovali smo kroz projekte

„Nasleđe multikonfesionalnog Beograda“2012-13.

„Gimnazijalci Beograda Temišvaru“ uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda 2015.

„Susreti gimnazijalaca“uz podršku Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za dijasporu, 2016.

„Za bolje škole“ uz podršku Opštine Vračar, 2017, 2018.

"U potrazi za zajedničkim nasleđem "uz podršku Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za dijasporu, 2017.

"U potrazi za zajedničkim nasleđem "uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2019.

" BEOgradska avanTURA" iz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2020.