Mesta sećanja kao podsticaj za demokratsko učenje

PRIRUČNIK "UČIONICA SEĆANJA NA OTVORENOM"

Priručnik "UČIONICA SEĆANJA NA OTVORENOM" objavili smo u saradnji sa  odabranom grupom nastavnika iz Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete Republike Srbije kroz  program od javnog značaja i uz podršku Centra za istraživanje nastave istorije i istorijskog nasleđa Filozofskog fakulteta u Beogradu,

Priručnik sa uvodnim delom koji napisao prof. dr Marka Šuica pruža teorijski okvir za uključivanje tema o kulturi sećanja i istorijskom nasleđu u nastavnu praksu. Osim što daje obrazovni okvir učenja na mestima sećanja s ciljem razvijanja kompetencija za demokratsku kulturu, priručnik takođe prezentuje i  konkretne strategije kako se o ovoj temi može učiti u učionici ili van nje.

Nastavnici na mestu Starog mlina u Šapcu, 2023.

Sa željom da podstaknemo nastavnike na kreativan pristup učenju, posebno van školskog okruženja, istovremeno smo želeli da afirmišemo pozitivne nastavničke prakse. Upravo zato smo raspisali  konkurs na nivou države za nastavničke materijale koji uključuju scenarije časova i projektne nastave na temu razvijanja kulture sećanja . U periodu od 4. juna do 15. septembra 2023. pristiglo je preko 30 nastavnih scenarija iz svih okruga Srbije. Uređivački odbor je na osnovu utvrđenih kriterijuma, prihvatio je 21 nastavnu pripremu/scenario koji čine integrativni deo ovog priručnika. Pripreme za čas/časove su prilagođeni kako učenicima osnovnih, tako i srednjih škola, i obuhvataju različite predmete i programe učenja.

U hronološko-tematskom pogledu, priručnik obuhvata  istorijske epohe od srednjeg veka do savremenog doba, sa fokusom na lokalnoj baštini, muzejima, obrazovnim institucijama i spomeničkom nasleđu lokalnog kraja, kojim se  obeležava određeni istorijski događaj (memorijali Prvog i Drugog svetskog rata, Holokaust). Posebnu vrednost ovog priručnika čini usmerenje na razvijanje kompetencija demokratske kulture kroz strategije rada s učenicima, uključujući teme koje obuhvataju manjinske zajednice (romska, jevrejska, osobe sa invaliditetom), položaj žena i mesta sećanja koja se tiču inostranih vojnih memorijala. Diverzitet tema, metoda i lokacija svedoči o jedinstvenom poduhvatu u obrazovanom sistemu Republike Srbije, u potpunosti u skladu s preporukama najviših međunarodnih i domaćih dokumenata.

Nastavnici na mestu gde su bili zatvoreni Jevreji u Šapcu tokom Drugog svetskog rata, 2023.

Priručnik "UČIONICA SEĆANJA NA OTVORENOM" u današnjem trenutku predstavlja jedinstven teorijsko praktičan vodič za nastavnike različitih predmeta koji će u njemu, osim primera dobre prakse, moći da pronađu didaktičko metodočka uputstva i inovirane pristupe učenju na mestima sećanja uz razvijanje razlitih kompetencija, sa posebnim akcentom na kompetencijama za demokratsku kulturu. Priručnik sadrži dodatna uputstva za povezivanje sa važećim ishodima za kraj razreda Programa nastava i učenja istorije.