BEOgradska avanTURA

Projekat BEOgradska avanTURA  dobitnik je nagrade Grada Beograda za oblast obrazovanja za 2020. godinu. Realizujemo  ga u saradnji sa  beogradskim gimnazijama i udruženjem studenata istorije "Georgije Ostrogorski". Tokom 2023. godine oformili smo Upravni odbor Inicijaive BEOgradska avanTURA koji čine:

Lidija Županić Šuica, predsednica Edukacije za 21. vek

Maja Keskinov, prof. filozofije u XIV beogradskoj gimnaziji

Snežana Paranosić prof. likovne kulture u IV beogradskoj gimnaziji

Dragana Breberina, prof. istorije u Tehnoart školi

dr Vladana Putnik Prica, viši naučni saradnik u Insititutu za istoriju umetnost, Filozofski fakultet, Beograd

Vuk Radoičić, biznis menadžer u Inery.io

Igor Mijović, potpredsednik KSI "Georgije Ostrogorski"

U periodu od decembra 2019. do danas kroz projekat je prošlo više od 50 srednjoškolaca i studenata koji su istraživali različite  objekte kulturno umetničkog nasleđa Beograda.

Oni su istraživali objekte i ambijentalne celine Beograda po određenim tematskim celinama: antički, srednjevekovni Beograd, osmansko i jevrejsko nasleđe Beograda, barokni i kraljevski Beograd (Beograd u vreme Obrenovića i Karađarđevića), socijalistički Beograd, memorijale, ambasade i multikonfesionalnu baštinu.

Platforma https://beotura.rs/  predstavlja važan resurs za istoriju Beograda  iz različitih perioda  i namenjena je svima koji su zainteresovani  za njegovu istoriju. Posebno važan doprinos ostvarili smo  i kroz nastavničke materijale, koji pomažu nastavnicima i njihovim učenicama da se angažuju i pronađu zanimljive teme za nastavu.

Rezultat našeg rada je i  Beotura aplikacija na  App Store    i Google Play Store    koja je koristan vodič za istraživanje različitih slojeva Beograda i pravi alat za upoznavanje sa bogatim nasleđem Beograda.

Na sajtu se mogu naći relevantni i potpuno pouzdani podaci o više od 100 objekata i ambijentalnih celina Beograda. Ponosni smo i na činjenicu da smo započeli arhiviranje ličnih priča manje poznatih Beograđana koji su ostavili važan doprinos umetničkoj i kulturnoj istoriji grada.