Drugi beogradski simpozijum o nastavi istorije

Simpozijum je okupio vodeće istoričare iz akademske zajednice, nastavnike, studente i građanske aktiviste koji su pokušali da pronađu podsticaje za saradnju u post-konfliktnim društvima.

Dvodnevni skup je započeo osvrtom na 60 godina od potpisivanja Jelisejskog sporazuma između Nemačke i Francuske, kao simbola kojim je stvorena osnova za nove, bilateralne odnose ovih država i učvršćivanje evropske perspektive.

Kroz dijalog i razmenu iskustava predstavnika država koje su kroz nastavu istorije gradile svoje pomirenje, poput Nemačke i Francuske, Nemačke i Poljske, podeljenih i konfrontiranih zajednica na Kipru, sa učesnicima skupa, ukazano je na neophodnost i važnost uloge nastave istorije u prevazilaženju neprijateljstava iz prošlosti, izgradnji trajnog mira u okvirima evropskog jedinstva.

Na skupu su predstavljeni različiti lokalni, regionalni i međunarodni evropski projekti, nastavni materijali i obrazovne prakse koje još uvek imaju važnu ulogu u prevazilaženju postojećih ili bivših, kao i prevenciji potencijalnih konflikata.

Zaključeno je da je za proces pomirenja kroz nastavu istorije neophodno ostvariti nekoliko ključnih preduslova.

Video materijale pogledajte ovde

                                               Novosti

Priznanje ”Sećanje na Hildu Dajč”2023

Drugu godinu za redom fondacija „Sećanje na Hildu Dajč“ ,  u nedelju 7.05.2023. godine na svečanosti u Univerzitetskoj biblioteci, dodelila je Priznanje za izuzetan doprinos kulturi sećanja nevladinoj organizaciji  Haver za projekat "Kamena spoticanja" i Omladinsko priznanje za iskazanu građansku i društvenu odgovornost  Omladinskom radiju Oradio za podkast i radio emisiju "U kakvoj zemlji želim da živim". Edukacija za 21. vek i  Teraforming  inicirali su pokretanje  priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč” sa ciljem afirmisanja građanskog aktivizma mladih  i podsticanja kulture sećanja.

Monument(al) Challenges

Škole širom Evrope postaju mesta demokratskog učenja. Ono podrazumeva, između ostalog, i otvaranje dijaloga u učionici o osetljivim  istorijskim temama.  Kulturno istorijsko nasleđe u javnom prostoru  u celom  svetu  izaziva preispitivanje istorijskih tumačenja  kolonijalizma, robovlasništva, ali i drugih spornih tema u nacionalnim okvirima. Projekat Monument(al) Challenges, koji sprovodi nekoliko organizacija, na čelu sa  https://euroclio.eu/ u kojem učestvuje i naš tim, ima cilj  da obezbedi nastavne materijale i  obuku za nastavnike  da bi mogli da se bave osetljivim i složenim istorijskim temama koje se tiču spomeničkog nasleđa.

 

BEOgradska avanTURA

Projekat BEOgradska avanTURA sprovodimo u saradnji sa  nastavnicima, učenicima i studentima koji istražuju kulturno  nasleđe Beograda po temama sa ciljem predstavljanja slojeva multikulturalne istorije Beograda. Od antičkog do medernog doba, posebno smo se posvetili i baštini koja je nestala ili oštećena, zbog različitih društveno-istorijskih razloga. Temeljno smo  istražili jevrejsko nasleđe Beograda (teško uništeno tokom Drugog svetskog rata), osmansko nasleđe (nestalo  tokom 19. veka), i druga složena istorijska mesta  koja pripadaju  kulturi sećanja  (spomenici, groblja i mesta kolektivnog ili individualnog mučenja tokom ratova vođenih u 20. veku) . Projekat je rezultirao veb sajtom i aplikacijom na App Store-uGoogle Playstore-u  

Obrazovanje o kulturnoj baštini Srbije

Projekat Obrazovanje o kulturnoj baštini Srbije održava se ove godine pod pokroviteljstvom MPNTR. U saradnji sa brojnim institucijama i školama pored pratećeg programa, održala se konferencija na kojoj  su  organizatori pokrenuli niz tema koje treba da utiču na obrazovnu politiku, obrazovnu zajednicu i medije koji imaju svoju ulogu u širenju  i promovisanju različitih aspekata koji se tiču kulturne baštine: rekontekstualizacije, zanemarivanja, rušenja, i kontroverznog spomeničkog nasleđa .

 

Naučni skup na Filozofskom fakultetu

Nacionalni naučni skup "Postepidemiološki stres: istorijske i medicinske dileme" održan je 23. maja 2023. na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Prof. dr Marko Šuica i Ana Radaković predstavili su izveštaj  "Učenje o pandemijama,epidemijama i prirodnim katastrofama u nastavi istorije" (studija slučaja Republika Srbija) u izdanju  Opservatorije za nastavu istorije u Evropi, institucije  Saveta Evrope koja se bavi nastavom istorije.Izveštaj analizira  školske programe i udžbenike  istorija u Republici Srbiji, kao i načinima na koji se epidemije i prirodne katastrofe obrađuju u nastavi istorije u drugim državama.
Ministarstvo prosvete Republike Srbije podržalo je organizovanje naučnog skupa.

Nastava Istorije- Raciju forum

Radionica o nastavi istorije  održana je od 10. do 12. februara 2023. godine u Centru za demokratiju u Raciju forumu u Turdi u Rumuniji. U toku dva dana program LSE ideas okupio je stručnjake iz Evrope sa ciljem  razmene iskustava o  nastavi istorije i  pristupa oseteljivim  istorijskim temama. Učesnici iz Rumunije imali su priliku da prisustvuju radionicama  istaknutih stručnjaka iz različitih evropskih institucija kao što su 21st Century Trust ,London School of Economics and Political Science , Beogradski univerzitet i Edukacija za  za 21. vek.

Pratite nas na društvenim mrežama

Budite u toku sa našim aktivnostima