AKTUELNO

Treći beogradski simpozijum o nastavi istorije

Treći beogradski simpozijum o nastavi istorije, pod nazivom "Razoružavanje istorije", održan je 11. i 12. aprila 2024. godine u Beogradu, u okviru obeležavanja 75. godišnjice Saveta Evrope i nakon Treće godišnje konferencije Opservatorije za nastavu istorije u Evropi.

Kao i prethodnih godina, na simpozijumu je održano niz panel diskusija i radionica, sa ciljem razmene iskustava stručnjaka iz Evrope i osavremenjivanja nastave u skladu sa obrazovnim principima i uz implementaciju preporuka Saveta Evrope.

Simpozijum je prvi put sadržao i prateće događaje, internacionalni studentski seminar ISHA (Internacionalno udruženje studenata istorije) i međunarodnu radionicu udruženja EuroClio sa temom „Propitivanje spomenika“ (Monumental Challenges). Na taj način se u Beogradu istovremeno, tokom čitave nedelje, odigravala serija događaja posvećenih nastavi istorije i obrazovanja o kulturnoj baštini.  Svi prateći sadržaji ponudili su učesnicima simpozijuma inspirativan okvir za uvođenje različitih tema koje su u bliskoj vezi sa i obrazovanjem za demokratiju i ljudska prava, i koji odražavaju savremene izazove na lokalnom, regionalnom i evropskom nivou.

Pored panel diskusija, održane su i radionice, sa temama koje podstiču nastavnike i edukatore da preispituju društvene pojave iz bliže prošlosti, a sa ciljem  razumevanja demokratskih vrednosti i poštovanja ljudska prava. Simpozijum je, takođe, pružio učesnicima jedinstvenu priliku da istraže grad kroz vođene pešačke ture na kojima su učesnici mogli da vide kulturno istorijsko nasleđe Beograda kroz istovremeno ukazivanje na različite perspective sagledavanja nasleđa.

U okviru programa Simpozijuma predstavljen je priručnik „Učionica sećanja na otvorenom“ nastalog uz podršku Ministarstva prosvete Republike Srbije, jedinstvenog i modernog teorijsko-praktičnog vodiča za nastavnike različitih predmeta koji pomeraju granice svoje nastave. Priručnik sadrži primere dobre prakse nastavnika iz različitih delova Srbije koji istražuju svoju lokalnu sredinu i istorijsko nasleđe, izlaze van učionice i koristite različite metode sa ciljem razvijanja  kompetencija za demokratsku kulturu Saveta Evrope .

 

Treći beogradski simpozijum o nastavi istorije

Beograd je ponovo bio mesto inspirativnog simpozijuma o nastavi istorije pod nazivom "Razoružavanje istorije"! 11. i 12. aprila stručnjaci i eksperti iz različitih delova sveta okupili su se u našem gradu kako bi razmenili inovativne prakse u nastavi istorije. Već tri godine ovaj simpozijum predstavlja neizostavan događaj za sve koji se bave obrazovanjem. Simpozijum koji se odvija na različitim mestima u Beogradu, redovno prate i zanimljive ture za učesnike na kojima istovremeno ukazujemo na različite perspektive sagledavanja kulturno-istorijskog nasleđa.

Međunarodna radionica Monument(al) Challenges

Projekat Monument(al) Challenges, koji sprovodi nekoliko organizacija, na čelu sa EuroClio organizacijom iz Holandije u kojem učestvuje i naš tim, ima cilj da obezbedi nastavne materijale i obuku za nastavnike da bi mogli da se bave osetljivim i složenim istorijskim temama koje se tiču spomeničkog nasleđa. Međunarodni seminar Monument(al) Challenges organizovan je prvi put u Beogradu od 12. do 14. aprila 2024. Na seminaru su se okupili nastavnici iz cele Evrope koji su tokom tri dana angažovano istraživali spomeničko nasleđe u Evropi i Beogradu.

Učionica sećanja na otvorenom

Izašao je iz štampe Priručnik Učionica sećanja na otvorenom. Zahvaljujući kreativnosti i posvećenosti nastavnika koji su učestvovali na našem konkursu "Mesta sećanja-kao podsticaj za demokratsko učenje", odabrali smo 21 pripremu za čas/projektnu aktivnost, koje će biti štampane u Priručniku. Urednički odbor je prihvatio pripreme koji mogu inspirisati i druge nastavnike a koje su povezani s kulturnim nasleđem lokalnih zajednica, ističući važnost demokratskih vrednosti, ljudskih prava i kulturne raznolikosti. Izražavamo zahvalnost svima koji su učestvovali i delili svoje ideje.

Nastava Istorije- Raciju forum

U parterstvu LSE IDEAS (London School of Economics) i Ratiu Fondacija i ove godine ćemo kao tim učestvovati u radionici o  nastavi istorije  Složene teme u nastavi istorije u periodu od 11-12 maja 2024 u Raciju centru u Turdi u Rumuniji. O  temama i izazovima govoriće vodeći evropski  panelisti sa posebnim osvrtom na recenten događaje koje se tiču istorije u Rumuniji i regionu.

HISTOLAB nagrada Saveta Evrope za BeoTuru

HISTOLAB nagrada za Inovativne školske projekte u obrazovanju iz istorije Saveta Evrope  dodeljena je osam škola iz Francuske, Irske, Srbije, Španije i Turske, zajedno sa jednim transnacionalnim projektom. Među dobitnicima je bila i Beotura iz Srbije. Učenici i nastavnici iz nagrađenih škola primili su nagradu tokom HISTOLAB Evropskih dana inovacija u obrazovanju iz istorije 2024. Ovaj događaj je poslužio kao mesto okupljanja za nastavnike istorije, akademike, istraživače, praktičare, mlade stručnjake i studente kako bi razmenili ideje. Ove ideje su ili bile predstavljene putem otvorenog poziva ili su bile deo sporednih događaja organizovanih od strane partnera HISTOLAB-a.

Priznanje ”Sećanje na Hildu Dajč”2024.

Treću godinu za redom dodeljuju se priznanja u kategoriji Izuzetan doprinos kulturi sećanja, i u kategoriji Omladinsko priznanje za građansku odgovornost i društvenu svest . Upravni odbor objavio listu nominovanih kandidata za priznanje “Sećanje na Hildu Dajč 2024”. Odluku o dobitnicima priznanja doneće žiri, a zvanične objave dobitnika kao i sama dodela priznanja obaviće se na svečanosti 7. maja u 18:30 časova u Univerzitetska Biblioteka Svetozar Markovic u Beogradu. Više informacija o dodeli priznanja, ovogodišnjem žiriju, pravilima, i prošlogodišnjim dobitnicima možete naći na veb sajtu.

Pratite nas na društvenim mrežama

Budite u toku sa našim aktivnostima