AKTUELNO

Mesta sećanja kao podsticaj za demokratsko učenje

Zahvaljujući kreativnosti i angažmanu nastavnika koji su učestvovali na našem konkursu Mesta sećanja kao podsticaj za demokratsko učenje, odabrali smo 21 nastavničku pripremu za časove i projektne aktivnosti koje će biti štampane u Priručniku.

Uređivački odbor prihvatio je scenarija koja mogu da  inspirišu druge nastavnike, i koja su povezana sa kulturnim nasleđem lokalnih zajednica a pritom  ističu važnost demokratskih vrednosti, ljudskih prava i kulturne raznolikosti.

Zahvaljujemo se  svima koji su učestvovali i podelili svoje ideje.

Nastava istorije-nastava za mir

Young people and history education from Georgia, Serbia and Spain from Council of Europe OP Services on Vimeo.

Na trećoj godišnjoj konferenciji  Opservatorije za nastavu istorije u Evropi  (Saveta Evrope ) "Nastava istorije-nastava za mir"koja  se održala od 30.11-1.12.20203 u Strazburu, predstavljen je važan izveštaj o stanju nastave istorije u evropskim školama. U videu koji je prikazan tokom drugog dana konferencije pričali su i nastavnici i učenici iz Gruzije, Španije i Srbije. Na konferenciji je  kao panelista govorila i naša Ana Radaković, potpredsednica Edukacije za 21. vek, na sesiji pod nazivom "Učitelji istorije, učitelji mira?".

BEOgradska avanTURA

Projekat BEOgradska avanTURA sprovodimo u saradnji sa  nastavnicima, učenicima i studentima koji istražuju kulturno  nasleđe Beograda po temama sa ciljem predstavljanja slojeva multikulturalne istorije Beograda. Od antičkog do medernog doba, posebno smo se posvetili i baštini koja je nestala ili oštećena, zbog različitih društveno-istorijskih razloga. Temeljno smo  istražili jevrejsko nasleđe Beograda (teško uništeno tokom Drugog svetskog rata), osmansko nasleđe (nestalo  tokom 19. veka), i druga složena istorijska mesta  koja pripadaju  kulturi sećanja  (spomenici, groblja i mesta kolektivnog ili individualnog mučenja tokom ratova vođenih u 20. veku) . Projekat je rezultirao veb sajtom i aplikacijom na App Store-uGoogle Playstore-u  

Monument(al) Challenges

Škole širom Evrope postaju mesta demokratskog učenja. Ono podrazumeva, između ostalog, i otvaranje dijaloga u učionici o osetljivim  istorijskim temama.  Kulturno istorijsko nasleđe u javnom prostoru  u celom  svetu  izaziva preispitivanje istorijskih tumačenja  kolonijalizma, robovlasništva, ali i drugih spornih tema u nacionalnim okvirima. Projekat Monument(al) Challenges, koji sprovodi nekoliko organizacija, na čelu sa  https://euroclio.eu/ u kojem učestvuje i naš tim, ima cilj  da obezbedi nastavne materijale i  obuku za nastavnike  da bi mogli da se bave osetljivim i složenim istorijskim temama koje se tiču spomeničkog nasleđa.

 

Drugi beogradski simpozijum o nastavi istorije

Simpozijum je okupio vodeće istoričare iz akademske zajednice, nastavnike, studente i građanske aktiviste koji su pokušali da pronađu podsticaje za saradnju u post-konfliktnim društvima. Dvodnevni skup je započeo osvrtom na 60 godina od potpisivanja Jelisejskog sporazuma između Nemačke i Francuske, kao simbola kojim je stvorena osnova za nove, bilateralne odnose ovih država i učvršćivanje evropske perspektive.Na skupu su predstavljeni različiti lokalni, regionalni i međunarodni evropski projekti, nastavni materijali i obrazovne prakse koje još uvek imaju važnu ulogu u prevazilaženju postojećih ili bivših, kao i prevenciji potencijalnih konflikata.

Priznanje ”Sećanje na Hildu Dajč”2023

Drugu godinu za redom fondacija „Sećanje na Hildu Dajč“ ,  u nedelju 7.05.2023. godine na svečanosti u Univerzitetskoj biblioteci, dodelila je Priznanje za izuzetan doprinos kulturi sećanja nevladinoj organizaciji  Haver za projekat "Kamena spoticanja" i Omladinsko priznanje za iskazanu građansku i društvenu odgovornost  Omladinskom radiju Oradio za podkast i radio emisiju "U kakvoj zemlji želim da živim". Edukacija za 21. vek i  Teraforming  inicirali su pokretanje  priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč” sa ciljem afirmisanja građanskog aktivizma mladih  i podsticanja kulture sećanja.

Obrazovanje o kulturnoj baštini Srbije

Projekat Obrazovanje o kulturnoj baštini Srbije održava se ove godine pod pokroviteljstvom MPNTR. U saradnji sa brojnim institucijama i školama pored pratećeg programa, održala se konferencija na kojoj  su  organizatori pokrenuli niz tema koje treba da utiču na obrazovnu politiku, obrazovnu zajednicu i medije koji imaju svoju ulogu u širenju  i promovisanju različitih aspekata koji se tiču kulturne baštine: rekontekstualizacije, zanemarivanja, rušenja, i kontroverznog spomeničkog nasleđa .

 

Nastava Istorije- Raciju forum

Radionica o nastavi istorije  održana je od 10. do 12. februara 2023. godine u Centru za demokratiju u Raciju forumu u Turdi u Rumuniji. U toku dva dana program LSE ideas okupio je stručnjake iz Evrope sa ciljem  razmene iskustava o  nastavi istorije i  pristupa oseteljivim  istorijskim temama. Učesnici iz Rumunije imali su priliku da prisustvuju radionicama  istaknutih stručnjaka iz različitih evropskih institucija kao što su 21st Century Trust ,London School of Economics and Political Science , Beogradski univerzitet i Edukacija za  za 21. vek.

Pratite nas na društvenim mrežama

Budite u toku sa našim aktivnostima