Drugi godišnji simpozijum o nastavi istorije

Drugi beogradski simpozijum o nastavi istorije „Istorija i kultura sećanja Evrope: 60 godina francusko-nemačke saradnje“ održan je u Beogradu 23. i 24. marta 2023.

Početak simpozijuma održan je u Ambasadi Francuske (Gračanička 2, Beograd) u četvrtak, 23. marta 2023 u 13:30 časova.

Uvodne govore su održali :

1. NJ.E Pjer Košar, ambasador Francuske
2. NJ.E. Silvia Davidoiu, ambasadorka Romunije, predsednica Grupe frankofonih ambasadora u Beogradu
3. Tobijas Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.

Početni panel vodio je  Andreas Holtberget, iz organizacije EuroClio a tema je bila : "Francusko -nemačko prijateljstvo i nastava istorije: doprinos evropskom jedinstvu".

Učesnici su bili :

 • Prof. Thomas Serrier, Univerzitet u Lilu, Francuska
 • Prof. Eckhardt Fuchs, Georg Eckert Institute, Braunšvajg, Nemačka
 • Prof. Igor Kokolewski, Univerzitet Varmije i Mazura u Olštinu, Poljska
 • Prof. Dubravka Stojanović, Univerzitet u Beogradu, Srbija
                                                                                   Pozdravni govor francuskog ambasadora Pjer Košara

 

Dvodnevni skup je započeo osvrtom na 60 godina od potpisivanja Jelisejskog sporazuma između Nemačke i Francuske, kao simbola kojim je stvorena osnova za nove, bilateralne odnose ovih država i učvršćivanje evropske perspektive.

Nakon prijema u Francuskoj ambasadi učesnici od 16.30-18.00 nastavili panel u Etnografskom muzeju. Moderiranje je vodio prof. Marko Šuica, Univerzitet u Beogradu. Tema  je bila : Nastava istorije nakon sukoba – Prevazilaženje ili zamrzavanje podela ?

Govornici su bili:

Dr Steffen Sammler, Georg Ekert Institute, Braunšvajg, Nemačka
• Prof Snježana Koren, Filozofski fakultet, Zagreb

• Loukaidis, AHDR (Asocijacija za istorijski dijalog i istraživanja), Kipar
• Celestin Bertholet, Opservatorija za nastavu istorije u Evropi, Savet Evrope, Strazbur, Francuska

 

Panel u Francuskoj ambasadi

 

Javni događaj "Francusko-nemačko prijateljstvo kao inspiracija za Evropu i Balkan“ organizovan je od 18.30. u Gete institutu.

Uvodne govore su održali:

NJ.E. Anke Konrad, ambasadorka Nemačke,
NJ.E. Pjer Košar, ambasador Francuske,
NJ.E. Rafał Perl, ambasador Poljske i
NJ.E. Urs Šmid, ambasador Švajcarske

Na panelu koji je moderirao Tobias Flessenkemper, šef kancelarije Saveta Evrope u Beogradu,  govorili su :

Anamarija Viček, državni sekretar, Ministarstvo prosvete Srbije
• Sneška Quaedvlieg-Mihailović, generalna sekretarka Evropa Nostra, Holandija
• Benjamin Kurc , direktor fonda, Francusko-nemačka kancelarija za mlade, Pariz/Berlin
• Marija Bulat, direktorka lokalne kancelarije RYCO , Beograd TBC
• Bernard Wicht, šef Generalnog sekretarijata za međunarodne poslove CDIP, Švajcarska

Javni događaj u Gete institutu

 

 

Drugi dan simpozijuma počeo je sa dve paralelne radionice:

 

Radionica br. 1 organizovana je na Filozofskom fakultetu i njena atema je bila "Nastavni planovi i programi istorije i udžbenici i njihova uloga u pomirenju: evropske perspektive i iskustva". Učesnici ove radionice bili su:

 • Steffen Sammler, Georg Eckert Institute, Braunšvajg, Nemačka
 • Patrycja Czerwińska, Georg Eckert Institute, Braunšvajg, Nemačka
 • Andreas Holtberget, EUROCLIO
 • Prof Thomas Serrier, Univerzitet Lil, Francuska 
 • Loizos Loukaidis, AHDR (Asocijacija za istorijski dijalog i istraživanja), Kipar
 • Prof Snježana Koren, Filozofski fakultet, Zagreb
 • Prof Igor Kąkolewski, Univerzitet Varmije i Mazura u Olštinu, Poljska
 • Prof Dubravka Stojanović,Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Prof Marko Šuica, Filozofski fakultet Univerzitetau Beogradu

 

Radionica na Filozofskom fakultetu

 

Radionica br. 2 održana je u Etnografskom muzeju i bila je psovećena temi "Mesta sećanja i obrazovne institucije istorije kao mesta za demokratsko učenje"
Moderatorka ove radionice bila je Nevena Bajalica, Terraforming, Novi Sad.

Učesnici su bili :

➝ Ivan Maksimović, Etnografski muzej, Beograd
➝ Nicolas Moll, Memory Lab, Sarajevo
➝ Aline Palige, Centre International de Formation Européenne (CIFE), Nice/Berlin
➝ Lidija Županić Šuica, Edukacija za 21. vek, Beograd
➝ Marius Schlageter, German Federal Youth Council, Berlin

 

                                                                                      Zatvaranje simpozijuma  u Etnografskom muzeju

Na zatvaranju skupa govorili su  :

g-din Tobias Flessenkemper, šef kancelarije Saveta Evrope u Beogradu

g-đa Lidija Županić Šuica, predsednica Edukacije za 21. vek, Beograd

doc. dr Nataša Jovanović , prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta

prof.dr Marko Šuica, redovni profesor Filozofskog fakulteta

Kroz dijalog i razmenu iskustava predstavnika država koje su kroz nastavu istorije gradile svoje pomirenje, poput Nemačke i Francuske, Nemačke i Poljske, podeljenih i konfrontiranih zajednica na Kipru, sa učesnicima skupa, ukazano je na neophodnost i važnost uloge nastave istorije u prevazilaženju neprijateljstava iz prošlosti, izgradnji trajnog mira u okvirima evropskog jedinstva.

Na skupu su predstavljeni različiti lokalni, regionalni i međunarodni evropski projekti, nastavni materijali i obrazovne prakse koje još uvek imaju važnu ulogu u prevazilaženju postojećih ili bivših, kao i prevenciji potencijalnih konflikata.

Generalni izveštaj o simpozijumu možete pogledati ovde: Second-Belgrade-History-Education-Symposium-.pdf