OBUKA O STANDARDIMA I KOMPETENCIJAMA

U najnovijem Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. godinu nalazi se naš seminar Obuka o standardima i kompetencijama namenjen nastavnicima cele škole.
Više informacija na linku http://zuov-katalog.rs/index.php…