Upotreba IKT materijala u nastavi

Upotreba IKTmaterijala u nastavi istorije i društveno-humanističkih predmeta,

Projekat je realizovan u dve faze, konferencijskoj i implementacionoj. Konferencija je održana 25. marta 2017. u prostorijama OOŠ „Vladislav Ribnikar“, a predavači su bili: Aleksandar Todosijević, Ivan Milenković, Darko Kmezić, Snežana Knežević i  Miljenko Hajdarević.
Na kraju konferencije učesnici su upoznati sa daljim planiranim koracima, koji uključuju razmenu mišljenja i sadržaja u okviru elektronske platforme Edmodo :
https://edmodo.com/public/edukacija-za-21-vek/group_id/24141435
Kod za pristup grupi: qsb3bf
Tokom aprila počela je implementaciona faza projekta nastavnici su postavljali sadržaje koje su načinili uz pomoć digitalnih alata sa kojima su upoznati u sklopu konferencije, dok su u maju sa njima na Edmodo grupi podeljeni linkovi ka novim alatima, sadržajima i tekstovima koji im mogu biti od koristi za upotrebu IKT u nastavi istorije i društveno-humanističkih predmeta.