July 16, 2017

Za bolje škole

Projekat je usmeren na saradnju dve škole i motivisanje učenika Četrnaeste beogradske gimnazije da kroz volonterski i solidarni rad pomažu ugroženim kategorijama društva na lokalnom nivou.
Škola«N. H. Dušan Dugalić» ima učenike sa ozbiljnim invaliditetom koji dolaze iz marginalizovanih i socijalno ugroženih kategorija, i ukazuju da im je stalno potrebna podrška i solidarnost.Učenici Četrnaeste beogradske gimnazije na časovima građanskog vaspitanja su kroz internu anketu izabrali ovu školu da volontiraju za lokalnu zajednicu.
Volonterskim aktivnostima učenici će ostvariti saradnju sa decom sa invaliditetom, prikupiti knjige,igračke i razmeniti ih sa učenicima partnerske škole.Na ovaj način škola će moći da osvaruje saradnju i u svoj godišnji plan u unese projekat koji bi bio od višestruke koristi učenicima i jedne i druge škole.