July 16, 2017

Za bolje škole

U sklopu projekta za „ ZA BOLJE ŠKOLE“ , pod pokroviteljstvom Opštine Vračar koji povezuje Četrnaestu beogradsku gimnaziju i OŠ«N. H. Dušan Dugalić u kojoj se školuju deca sa invaliditetom, već drugu godinu  organizujemo brojne aktivnosti: humanitarno skupljanje novogodišnjih paketa, različite radionice, predstave, viteški turnir.