January 10, 2016

Unapređivanje ljudskih prava

Projekat Unapređivanje ljudskih prava razgradnjom stereotipa u obrazovanju, kulturi i medijima, realizovan je  projekat„Unapređivanje ljudskih prava razgradnjom stereotipa u obrazovanju, kulturi i medijima“, koji je podržan od strane vlade SR Nemačke kroz projekat „Podrška pregovorima sa Evropskom unijom u Srbiji“ nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.  Kao rezultat tog projekta u januaru 2017. izašla je štampana publikacija „Unapređivanje ljudskih prava razgradnjom stereotipa“ čiju je izradu podržao GIZ.