January 10, 2016

Projekti za mlade

Projekti za mlade su važan segment naših aktivnosti. Podsticanje aktivizma mladih realizovali smo kroz projekte

 „Nasleđe multikonfesionalnog Beograda“2012-13.

„Gimnazijalci Beograda Temišvaru“ uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda 2015.

„Susreti gimnazijalaca“uz podršku Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za dijasporu, 2016.

„Za bolje škole“ uz podršku Opštine Vračar, 2017.