Announcement on COVID-19: Annual Conference POSTPONED
As a result, the Conference cannot take place as planned and we decided to postpone the Annual Conference to the Fall 2020.

Akreditovani seminar u Katalogu  pod rednim brojem 514 OBUKA O STANDARDIMA I KOMPETENCIJAMA namenjen je nastavnicima cele škole. Teme su : različite vrste  standarda  u obrazovanju, ključne, međupredmetne i predmetne kompetencije, pisanje  planova koji uključuju standarde i kompetencije, kao i ovladavanje pisanjem zadataka za proveru ostvarenosti standarda.Više na linku  
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1196

Projekat U potrazi za zajedničkim nasleđem pod pokroviteljstvom MIP Uprave za dijasporu realizovan je tokom decembra 2019.
UNAPREDJIVANJE LJUDSKIH PRAVA RAZGRADNJOM STEREOTIPA U OBRAZOVANJU KULTURI I MEDIJIMA
Publikacija u izdanju GIZ-a koju je tokom 2016. napisao tim stručnjaka Edukacije za 21. vek

U toku je globalna online nastava. Koristite prednosti interneta, i zaštite učenike od lažnih vesti!

AKTIVNOSTI

Saznajte više o našim projektima

Učestvujemo u procesima stvaranja obrazovanih politika, bavimo se projektima za mlade, i organizujemo različite seminare zajedno sa organizacijama iz zemlje i sveta.

obuka o standardima i kompetencijama

za školsku 2018/19 i 2019/20 godinu
OPŠTA PITANJA NASTAVE

Od 2012. godine organizujemo akreditovane stručne seminare za nastavnike . Naši predavači su eminentni naučnici i stručnjaci koji su učestvovali u reformskim obrazovnim procesima i koji su svojim delovanjem neposredno doprineli razvoju i unapređenju sistema obrazovanja u Republici Srbiji.

Budite u toku sa našim aktivnostima, prateći našu Facebook stranicu.

Latest news

Announcement on Conference: POSTPONED. As a result, the Annual Conference cannot take place as plan and we decided to postpone the Annual Conference to the Fall 2020.