January 10, 2016

Nastavni materijali za građansko vaspitanje

Povelja Saveta Evrope u obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava - 

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2016/02/Izvestaj_Indeks_rodne_ravnopravnosti_2016_SRP.pdf

 

Mediji u Srbiji: Od diskriminacije do ravnopravnosti -

Mediji u Srbiji: od diskriminacije do ravnopravnosti

http://www.medijskapismenost.net/download/Vodic_za_izvestavanja_o_ranjivim_grupama.pdf

Osnove medijske pismenosti

http://www.medijskapismenost.net/download/Osnove_medijske_pismenosti_-_ucenici.pdf