Naši projekti

Pročitajte više o našim projektima...
Go to Stručni seminari

Stručni seminari

Od 2012. godine organizujemo stručne seminare za nastavnike društvenih i umetničkih predmeta. Naši predavači su eminentni naučnici i stručnjaci koji su učestvovali u reformskim obrazovnim procesima i koji su svojim delovanjem neposredno doprineli razvoju i unapređenju sistema obrazovanja u Republici Srbiji.

Go to Nastavni materijali

Nastavni materijali

Ovde možete da pristupite elektronskim publikacijama i nastavnim materijalima. Dokumenta u elektronskom formatu vezana su za oblast obrazovnih politika, i poštovanja ljudskih prava, a nastavni materijali predviđeni su za predmete: istorija, likovna kultura i gradjansko vaspitanje.

Go to Projekti

Projekti

Naše aktivnosti uključuju projekte za mlade u oblasti obrazovanja i kulture, kao i projekte usmerene na poboljšanje društvenog ambijenta u Srbiji oslanjanjem na predstavnike različitih javnih institucija, akademskog sektora i nevladinih organizacija.

Promo text....

O nama

Stručni seminari
Istorija između nauke i mita

Definisаnje fenomenа stereotipа i objаšnjаvаnje njihove istorijske dimenzije u kreirаnju stаvovа mlаdih u sаvremenom društvu. Implementаcijа rаzličitih pristupа u Grаđаnskom vаspitаnju i izvođenju integrisаne nаstаve koji se odnose nа prevаzilаženje stereotipа zаsnovаnih nа rаsnoj, etničkoj, konfesionаlnoj, rodnoj i kulturnoj netolerаnciji.
Podsticаnje nаstаvnikа nа rаzvijаnje senzibilitetа i kritičkog odnosа učenikа premа rаzličitim stereotipimа u njihovom okruženju. Upoznаvаnje nаstаvnikа sа novim nаstаvim sredstvimа, mаterijаlimа i metodаmа u аnаlizi i rаzobličаvаnju rаzličitih аktuelnih stereotipа. Primenа interаktivnih nаstаvnih i igrovnih аktivnosti vezаnih zа dekonstrukciju opаsnih stereotipа prisutnih u sаvremenom društvu.

Nastavni materijali....

NAJNOVIJE VESTI

Novosti o našim projektima i seminarima