January 10, 2016

Nastavni materijali za građansko vaspitanje

Povelja Saveta Evrope u obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava - 

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2016/02/Izvestaj_Indeks_rodne_ravnopravnosti_2016_SRP.pdf

PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE PROMIŠLJANJE O DEMOKRATIJI

052-Promišljanje-o-demokratiji

Mediji u Srbiji: Od diskriminacije do ravnopravnosti -

Mediji u Srbiji: od diskriminacije do ravnopravnosti

PRIRUČNIK Za voditelje radionica iz oblasti obrazovanja za veštine medijacije

GTZ_OdSvadjeSladje_Watermarked

Osnove medijske pismenosti

http://www.medijskapismenost.net/download/Osnove_medijske_pismenosti_-_ucenici.pdf

PRIRUČNIK Stvaranje timova i timska organizacija 

Stvaranje timova i timska organizacija

Vodič za izveštavanje o ranjivim grupama, sa posebnim osvrtom na osobe sa invaliditetom

vodic za medije terminologija 2