Fondacija ”Sećanje na Hildu Dajč”

Fondacija ”Sećanje na Hildu Dajč” je osnovana na inicijativu organizacija Teraforming i Edukacija za 21. vek radi ostvarivanja ciljeva u oblasti negovanja, unapređenja i jačanja kulture sećanja na Holokaust i druga stradanja u Drugom svetskom ratu kroz programe kulture i obrazovanja u Srbiji i međunarodno, a posebno radi promocije demokratskih vrednosti, širenja svesti o savremenim društvenim izazovima i opasnostima koje donose ksenofobija, diskriminacija i netolerancija, i osnaženja i promocije društvene i lične odgovornosti u očuvanju i unapređenju građanskih i ljudskih prava.

U tom smislu, fondacija i Upravni odbor za dodeljivanje nagrade sastavljen od 12 članova  posebno radi na promociji i očuvanju sećanja na Hildu Dajč, koja je u vremenu Holokausta hrabro odlučila, u skladu sa ličnom i društvenom odgovornošću, da se odupre zločinu.

Kao poseban program u svom delovanju, fondacija je ustanovila priznanje ”Sećanje na Hildu Dajč”.

80. godina sećanja

 

 

U maju 2022. godine obeležavamo 80. godina od kako je poslednja grupa Jevreja zatočenih u logoru na Starom sajmištu odvežena dušegupkom, kamionom preureljenim u pokretnu gasnu komoru, i na taj način ubijena. Priznanje ”Sećanje na Hildu Dajč” će se dodeljivati godišnje u cilju obeležavanja ove godišnjice i čuvanju sećanja na žrtve Holokausta. Time započinjemo tradiciju dodele ovog priznanja.Priznanje „Sećanje na Hildu Dajč“ je godišnje priznanje. To znači da će se dodeljivati svake godine, jednom godišnje, u prvu nedelju pred 10. maj, Dan sećanja na žrtve Holokausta u Beogradu.
Priznanje će se  svake godine dodeljivati u dve kategorije:

 

1. OMLADINSKO PRIZNANJE „SEĆANJE NA HILDU DAJČ” ZA ISKAZANU GRAĐANSKU ODGOVORNOST I DRUŠTVENU SVEST

Dobitnik omladinskog priznanja može biti pojedinac, grupa ili organizacija iz Republike Srbije. Priznanje se dodeljuje za iskazanu posebnu ličnu i građansku odgovornost, društvenu svest, posvećenost, solidarnost i humanost, identifikaciju problema i pokretanje akcije, posebno u svojim lokalnim zajednicama.
Priznanje za mlade će posebno težiti da promoviše:

suočavanje sa društvenim izazovima koje predstavljaju ksenofobija, rasizam, diskriminacija i netolerancija;
negovanje aktivnog građanstva, pluralizma i konstruktivne kritičke diskusije koja vodi ka pronalaženju rešenja za prevazilaženje izazova i problema u lokalnim zajednicama;
vođenje sopstvenim primerom, iniciranje akcije i angažovanje drugih u aktivnostima koje imaju za cilj podršku ranjivim grupama u lokalnim zajednicama;

2. PRIZNANJE „SEĆANJE NA HILDU DAJČ” ZA IZUZETAN DOPRINOS KULTURI SEĆANJA

Priznanje za izuzetan doprinos u kulturi sećanja namenjeno je pojedincima, grupama, organizacijama ili institucijama iz Republike Srbije, ili iz drugih zemalja, koja su dala značajan doprinos negovanju, unapređenju i jačanju kulture sećanja na Holokaust u Republici Srbiji.
Priznanje u ovoj kategoriji posebno će težiti da:

podstakne unapređenje obrazovanja o Holokaustu u formalnom i neformalnom obrazovanju u Republici Srbiji po najvišim međunarodnim standardima kakve daje Međunarodna alijansa za sećanje na Holokaust IHRA, Unesko i Povelja Saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava;
promoviše programe i aktivnosti u obrazovanju i sećanju na Holokaust koji doprinose suprotstavljanju antisemitizmu i anticiganizmu;
podrži borbu protiv poricanja, iskrivljavanja, manipulacije, trivijalizacije i politizacije Holokausta;
da promoviše identifikaciju i čuvanje podataka o Holokaustu i njihovo korišćenje za istraživanje i obrazovanje u Srbiji i na međunarodnom nivou;
unapredi visoko obrazovanje i naučno istraživanje Holokausta;
promoviše smislenu kulturu sećanja, koja se bavi prošlošću na način koji promoviše demokratiju, građanska i ljudska prava, pluralizam i kritičko mišljenje, dok se suprotstavlja nacionalizmu, govoru mržnje, netoleranciji i diskriminaciji;

KANDIDATI ZA OMLADINSKO PRIZNANJE SEĆANJE NA HILDU DAJČ 2022. ZA ISKAZANU GRAĐANSKU ODGOVORNOST I DRUŠTVENU SVEST SU:

.1. Centar za Integraciju mladih iz Beograda
(za program „Svratište za decu“ i angažman mladih volontera u okviru ovog programa Centar za integraciju mladih)

2. Centar za omladinski rad iz Novog Sada
(za program Mobilni omladinski klub za terenski omladinski rad na osnaživanju i uključivanju mladih sa smanjenim mogućnostima Centar za omladinski rad)

KANDIDATI ZA PRIZNANJE SEĆANJE NA HILDU DAJČ 2022. ZA IZUZETAN DOPRINOS KULTURI :

1. Istorijski arhiv Beograda(za rad na Jevrejskoj digitalnoj zbirci)

2. Muzej Šabačkih Jevreja
(za rad na stvaranju lokalnog centra kulture)

3. Narodno pozorište Sombor
(za predstavu “Semper idem”)

Dobitnici priznanja „Sećanje na Hildu Dajč” 2022. godine

Priznanje za izuzetan doprinos kulturi sećanja

Dobitnik priznanja za izuzetan doprinos kulturi sećanja je Istorijski arhiv Beograda za rad na Jevrejskoj digitalnoj zbirci.

Priznanje je predala Lidija Šuica Županić, u ime Udruženja Edukacija za 21. vek  iz Beograda i članica upravnog odbora priznanja „Sećanje na Hildu Dajč.”

Priznanje za iskazanu građansku odgovornost i društvenu svest

Dobitnik Omladinskog priznanja za iskazanu građansku odgovornost i društvenu svest je Centar za Integraciju mladih iz Beograda za program „Svratište za decu“ i angažman mladih volontera u okviru ovog programa.

Priznanje je predao dr Nenad Lajbenšperger, istoričar iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda i član upravnog odbora priznanja „Sećanje na Hildu Dajč.”