January 1, 2016

Projekti

Otvaranjem poglavlja 23 pristupnih pregovora 2016. godine i formalno je započeo proces pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Proces evropskih integracija podrazumeva, pored usklađivanja zakona i zakonskih propisa sa pravnom regulativom Evropske unije, i dostizanje određenih standarda u oblasti razvoja demokratije, demokratskih odnosa i poštovanja ljudskih prava.Nedostatak šire platforme, konkretnih interakcija i saradnje između glavnih aktera u društvu neki su od razloga koji ne dozvoljavaju izgradnju stabilne društvene klime lišene verbalne agresije i diskriminatorne retorike.
Jedan od glavnih, dugoročnih ciljeva naših projekta je izgradnja svesti u društvu o neophodnosti uvažavanja različitosti, prevazilaženju diskriminacije, razvijanju kulture tolerantnog dijaloga što neminovno vodi ka poštovanju ljudskih prava. Neophodan preduslov za sprovođenje takvog cilja bilo bi stvaranje adekvatne insitucionalne mreže, kao i saradnje vladinog i civilnog sektora na nacionalnom nivou, kako bi se razvijalo društvo zasnovano na poštovanju ljudskih prava, multikulturalnosti i demokratskim vrednostima. Proces izgradnje mira u regionu počiva na uspostavljanju kvalitetnih međunacionalnih i međureligijskih odnosa, koji velikim delom zavise i od prisustva i delovanja negativnih etničkih i kulturnih stereotipa. Princip univerzalnih vrednosti poštovanja ljudskih prava trebalo bi da obuhvati i dekonstrukciju ostalih stereotipa kojima su izložene različite diskriminisane društvene, rodne, seksualne grupe, kao i osobe sa invaliditetom. Smatramo da je projektima koje organizujemo važno ukazati na veliku odgovornost koju institucije sistema, akademska zajednica, mediji i civilni sektor imaju u formiranju javnog mnjenja, a posebno stavova koje danas u post-konfliktnom okruženju grade mlade generacije kao društveno prihvatljive modele ponašanja, obrazovanja i komunikacije.