Learning to disagree

 

U današnjem svetu mladi ljudi su sve više pod uticajem društvenih medija i informacija koje se nalaze na internetu. Ovo izlaže mlade ljude različitim ekstremističkim ideologijama i alternativnim činjenicama. Nastavnici se često suočavaju sa radikalnim stavovima i od njih se očekuje da se s njima pozabave. Ovaj projekat ima za cilj da pomogne edukatorima kako da konstruktivno diskutuju i debatuju o ovim pitanjima istražujući različite aspekte nekog pitanja. Kompetencije koje su učenici stekli kroz smisleni dijalog i debatu u školi će takođe omogućiti ovim učenicima da se konstruktivno nose sa tenzijama i neslaganjima u svom svakodnevnom životu.

 

euroclio

euroclio

Projekat L2D je osnažio predavače širom Evrope da omoguće učenicima da steknu društvene i građanske kompetencije kroz debate, dijalog i diskusiju o spornim pitanjima kao deo njihovog formalnog obrazovanja.

Istraživanje o potrebama nastave  osmišljen je s ciljem da proceni šta je potrebno prosvetnim radnicima kako bi pomogli svojim učenicima da steknu društvene i građanske kompetencije kroz dijalog, debatu i diskusiju o spornim pitanjima. Pročitajte kompletan Izveštaj o istraživanju  ovde.

Primer sadržaja za dijalog, debatu i diskusiju

Vešt tim od 14 nastavnika istorije razvio je, u okviru ovog projekta, 15 skupova sadržaja koji učenicima i nastavnicima omogućavaju dijalog, debate i diskusije o spornim pitanjima. Svaki skup sadržaja pruža informacije o pitanjima koja su u pitanju, istorijskom kontekstu, različitim gledištima i pitanjima koja su učenike navela na razmišljanje.

Ovi skupovi sadržaja se fokusiraju na četiri različite teme:

Ljudi u pokretu (slučaj teretnog broda Valona, Kako se percipiraju migranti, Zašto se ljudi sele)
Granice, aneksije i secesije (katalonski referendum, severnoirska granica, slučaj Krima i slučaj Kosova)
Preživljavanje pod pritiskom (rat u Alžiru, vođe u vremenima previranja, porez na bogatstvo u Turskoj i glad u Grčkoj)
Sporna kulturna baština (Rodos mora da padne, promena imena ulica u Srbiji i Aja Sofija u Turskoj)
Svi ovi skupovi sadržaja dostupni su na Historiana.eu,https://historiana.eu/historical-content u odeljku Istorijski sadržaj. Da bi dodatno pomogao nastavnicima da koriste ove resurse, tim za učenje do neslaganja je razvio namenske planove časova, koji su dostupni na Historiana.eu u odeljku Nastava i učenje.

Vodič za nastavnike o dijalogu, debati i diskusiji

Ovaj vodič je uključen u sveobuhvatni „Vodič za nastavnike da naučimo da se ne slažemo“. Deo 2 https://euroclio.eu/resource/teachers-guide-learning-to-disagree/ (Vodič za nastavnike koji podržava upotrebu diskusije, debate i dijaloga kao nastavnih metoda) ovog dokumenta je osmišljen da pomogne prosvetnim radnicima da primene dijalog, debatu i diskusiju u praksi. Vodič uključuje pomoćni materijal za najmanje 12 tipova dijaloga, debate i diskusije, uključujući informacije koje bi nastavnici mogli da koriste o tome koji tip najbolje funkcioniše u kom kontekstu. Vodič je dostupan na 13 jezika.

Vodič za nastavnike za procenu društvenih i građanskih kompetencija

Ovaj vodič je uključen u sveobuhvatni „Vodič za nastavnike da naučimo da se ne slažemo“. Deo 3 (Procena kompetencija) obuhvata opise kompetencija, usklađene sa različitim međunarodnim dokumentima, uključujući nadležnosti Saveta Evrope za demokratsku kulturu (2016). Imao je za cilj da pomogne nastavnicima da identifikuju koje kompetencije učenici treba da dalje razvijaju i pomogao je nastavnicima da razjasne šta treba da urade da bi bili kompetentni.

Paket obuke o tome kako koristiti obrazovne resurse

Paket obuke se sastoji od skupa resursa koji se mogu koristiti za prezentacije, radionice i druge elemente obuke koji su pomogli edukatorima da koriste resurse razvijene u projektu. Paket obuke je dostupan na zahtev: ako želite da ga primite, kontaktirajte nas na [email protected]

Preporuke za politiku

Preporuke politike ukazuju kreatorima politike na koji način nalazi procene potreba podržavaju ili su u suprotnosti sa postojećim politikama koje olakšavaju sposobnost nastavnika da ne samo deeskalira tenzije u učionici, već ih kanališe u konstruktivni dijalog, diskusiju i debatu koja će okret podržava učenje. Oni takođe ilustruju u kojoj meri je primerni sadržaj ilustrativan za kapacitet obrazovanja istorije, uključujući njegovu specifičnu metodologiju multiperspektivnosti u negovanju sposobnosti učenika da se nosi sa različitim gledištima, u stanju da unapredi u širem procesu učenja. Nadovezujući se na ovo, preporuke identifikuju mogućnosti i izazove za integraciju ovoga u obrazovanje istorije. Iz dva vodiča, istaknuti su suštinski elementi koji se mogu poboljšati kroz obrazovne politike.

Konzorcijum :

Alice Modena (Project Manager and Professional Development Coordinator)https://euroclio.eu/

Barbara Christophe & Maren Tribukait (Georg Eckert Institute )

Dr Anthony Malone & Dr Majella Dempsey (Maynooth Univeristy)

Helen Snelson (Mount School York)

Lidija Šuica &Marko Šuica (Education for the 21st Century)

Donor
The project was implemented with the financial support of the Erasmus+ Programme of the European Union as part of the initiative “Learning to Disagree”.