Naučite da se ne slažete

 

 

U današnjem svetu mladi ljudi su sve više pod uticajem društvenih medija i informacija koje se nalaze na internetu. Ovo izlaže mlade ljude različitim ekstremističkim ideologijama i alternativnim činjenicama. Nastavnici se često suočavaju sa radikalnim stavovima i od njih se očekuje da se s njima pozabave. Ovaj projekat ima za cilj da pomogne edukatorima kako da konstruktivno diskutuju i debatuju o ovim pitanjima istražujući različite aspekte nekog pitanja. Kompetencije koje su učenici stekli kroz smisleni dijalog i debatu u školi će takođe omogućiti ovim učenicima da se konstruktivno nose sa tenzijama i neslaganjima u svom svakodnevnom životu.

Ciljevi projekta

Projekat je osnažio prosvetne radnike širom Evrope da omoguće učenicima da steknu društvene i građanske kompetencije kroz debate, dijalog i diskusiju o spornim pitanjima kao deo njihovog formalnog obrazovanja. Istraživanje o potrebama nastave  osmišljen je s ciljem da proceni šta je potrebno prosvetnim radnicima kako bi pomogli svojim učenicima da steknu društvene i građanske kompetencije kroz dijalog, debatu i diskusiju o spornim pitanjima. Pročitajte kompletan Izveštaj o istraživanju  ovde.

Primer sadržaja za dijalog, debatu i diskusiju

Vešt tim od 14 nastavnika istorije razvio je, u okviru ovog projekta, 15 skupova sadržaja koji učenicima i nastavnicima omogućavaju dijalog, debate i diskusije o spornim pitanjima. Svaki skup sadržaja pruža informacije o pitanjima koja su u pitanju, istorijskom kontekstu, različitim gledištima i pitanjima koja su učenike navela na razmišljanje.

euroclio

euroclio

                 Četiri različite teme:

  • Ljudi u pokretu (Slučaj teretnog broda Valona, Kako se gleda na migrante, Zašto se ljudi sele)

  • Granice, aneksije i secesije (Katalonski referendum, Slučaj  Irske  , Slučaj Krima i Slučaj Kosova)

  • Preživljavanje pod pritiskom (Rat u Alžiru, Vođe u vremenima previranja, Porez na bogatstvo u Turskoj i Velika glad u Grčkoj)

  • Sporna kulturna baština (#Rodesmustfall pokret, promena imena ulica u Beogradu i Aja Sofija u Turskoj)

Sve ove teme i  sadržaji dostupni su na Historiana.eu,https://historiana.eu/historical-content u odeljku Istorijski sadržaj. Da bi dodatno pomogao nastavnicima da koriste ove resurse, tim  je razvio  planove časova, koji su dostupni na Historiana.eu u odeljku Nastava i učenje.

 

Vodič za nastavnike o dijalogu, debati i diskusiji

Ovaj vodič je uključen u sveobuhvatni drugi tom  „Vodiča za nastavnike Learning to disagree“.  https://euroclio.eu/resource/teachers-guide-learning-to-disagree/ (Vodič za nastavnike koji podržava upotrebu diskusije, debate i dijaloga kao nastavnih metoda)  je osmišljen da pomogne predavačima da primene dijalog, debatu i diskusiju u praksi. Vodič uključuje pomoćni materijal za najmanje 12 nastavnih metoda dijaloga, debate i diskusije, uključujući informacije koje bi nastavnici mogli da koriste o tome koji tip najbolje funkcioniše u kom kontekstu. Vodič je dostupan na 13 jezika.

 

Vodič za nastavnike za procenu društvenih i građanskih kompetencija

Ovaj vodič je uključen u sveobuhvatni teći deo „Vodiča za nastavnike da naučimo da se ne slažemo“.  Obuhvata opise kompetencija, usklađene sa različitim međunarodnim dokumentima, uključujući Preporuke Saveta Evrope za demokratsku kulturu (2016). Ima  za cilj da pomogne nastavnicima da identifikuju koje kompetencije učenici treba da dalje razvijaju i pomogne  nastavnicima da razjasne šta treba da urade da bi bili uspešni pedagozi.

 

                   Paket obuke o tome kako koristiti obrazovne resurse

Paket obuke se sastoji od skupa resursa koji se mogu koristiti za prezentacije, radionice i druge elemente obuke koji pomažu  edukatorima da koriste resurse razvijene u projektu. Paket obuke je dostupan na zahtev: ako želite da ga primite, kontaktirajte nas na [email protected]

 

        Preporuke za institucije

Preporuke su namenjene institucijama u kreiranju programa i drugih nastavnih sadržaja da procene da li su u skladu  sa postojećim procesima nastave koji olakšavaju nastavnicima da kanališu neslaganja u konstruktivni dijalog, diskusiju i debatu. One takođe pokazuju u kojoj meri je  sadržaj prilagođen nastavi  istorije, imajući na umu  njegovu specifičnu metodologiju, multiperspektivnost,  i podsticaj  učenika da unapredi  proces učenja. Preporuke identifikuju mogućnosti i izazove za uključivanje  ovih sadržaja u nastavu istorije.

 

Konzorcijum :

Alice Modena (Project Manager and Professional Development Coordinator) EUROCLIO

Barbara Christophe & Maren Tribukait (Georg Eckert Institute )

Dr Anthony Malone & Dr Majella Dempsey (Maynooth Univeristy)

Helen Snelson (Mount School York)

Lidija Županić Šuica & Marko Šuica (Education for the 21st Century)

Donor
The project was implemented with the financial support of the Erasmus+ Programme of the European Union as part of the initiative “Learning to Disagree”.