January 1, 2016

Stručni seminari

null

 • Od 2012. godine organizujemo stručne seminare za nastavnike društvenih i umetničkih predmeta. Naši predavači su eminentni naučnici i stručnjaci koji su učestvovali u reformskim obrazovnim procesima i koji su svojim delovanjem neposredno doprineli razvoju i unapređenju sistema obrazovanja u Republici Srbiji.
  Spisak odobrenih seminara:
  Kreativni pristup nastavi likovne kulture u skladu sa standardima za školsku 2012-2014.godinu
  Suočavanje sa društvenim stereotipima u nastavi građanskog vaspitanja za školsku 2014-2016.godinu
  Suočavanje sa društvenim stereotipima za školsku 2016-2018. godinu.
  Istroija izmedju mita i nauke za školsku 2016-2018. godinu.