January 10, 2016

Projekti

Naša organizacija podržava sve akcije i procese inoviranja sistema obrazovanja u skladu sa dokumentima koje je Republika Srbija usvojila na putu u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i onim dokumentima i preporukama Saveta Evrope iz oblasti obrzovanja.

Edukacija za 21.vek je stalni član Radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlja 25. koja se bavi Naukom i istraživanjem, i poglavlja 26 Obrazovanje i kultura. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji prеdstаvlја stаlnо tеlo za saradnju Nаrоdnе skupštinе Republike Srbije i civilnоg društvа u prоcеsu pristupnih prеgоvоrа.