January 11, 2016

Nastavni materijali

Ovde možete da pristupite elektronskim publikacijama i nastavnim materijalima. Dokumenta u elektronskom formatu vezana su za oblast obrazovnih politika, i poštovanja ljudskih prava, a nastavni materijali predviđeni su za predmete: istorija, likovna kultura i gradjansko vaspitanje .