July 16, 2017

Misija

Naša misija je usmerena na stvaranje temelja za savremeno društvo 21. veka na osnovama poštovanja zakona, ljudskih prava, multietičnosti i inkluzivnog obrazovanja.  Edukacija za 21. vek podržava sve akcije i procese inoviranja sistema obrazovanja u skladu sa dokumentima koje je Republika Srbija usvojila na putu  pridruživanja Evropskoj uniji, kao i onim dokumentima i preporukama Saveta Evrope iz oblasti obrzovanja. U tom cilju:

  • organizujemo i sprovodimo  istraživačke projekte u oblasti obrazovanja
  • organizujemo  stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije nastavnika i mladih;
  • sarađujemo sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave obrazovanjem;
  • sarađujemo sa institucijama od značaja za očuvanje kulturne i prirodne baštine i utiče na razvoj svesti o održivom razvoju.

U dosadašnjem radu smo angažovali brojne eminentne stručnjake  iz oblasti obrazovanja, medija i kulture,  i pružili priliku mladim ljudima da kroz volonterski rad pruže svoj doprinos ciljevima za koje se zalažemo.