July 16, 2017

Misija

Naša misija je usmerena na stvaranje temelja za savremeno društvo 21. veka na osnovama poštovanja zakona, ljudskih prava, multietičnosti i inkluzivnog obrazovanja.  Edukacija za 21. vek podržava sve akcije i procese inoviranja sistema obrazovanja u skladu sa dokumentima koje je Republika Srbija usvojila na putu  pridruživanja Evropskoj uniji, kao i onim dokumentima i preporukama Saveta Evrope iz oblasti obrzovanja. U tom cilju naše udruženje

  • organizuje i sprovodi  istraživačke projekte u oblasti obrazovanja
  • organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije nastavnika;
  • organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji nastavnika u sprovodjenju aktivnosti na unapredjivanju sisitema obrazovanja ;
  • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave obrazovanjem;
  • sarađuje s institucijama od značaja za očuvanje kulturne i prirodne baštine i utiče na razvoj svesti o održivom razvoju.