September 30, 2016

Istorija između nauke i mita

KOMPETENCIJA: K1

PRIORITETI: 3

OBLAST: DRUŠTVENE NAUKE

SEMINAR ISTORIJA IZMEĐU MITA I NAUKE AKREDITOVAN JE ZА ŠKOLSKE 2016/2017. I 2017/2018. GODINU OD STRANE ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA (ZUOV) POD REDNIM BROJEM 147 U KATALOGU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA.

OPŠTI CILJEVI SEMINARA SU:

Osposobljavanje nastavnika za rad sa osetljivim istorijskim temama i primena istorijske metodologije u skladu sa obrazovnim standardima i predmetnim kompetancijama u nastavi istorije. Kritička analiza vizuelnih izvora u nastavi istorije.

SPECIFIČNI CILJEVI SEMINARA SU

Upoznavanje nastavnika sa aktuelnim istraživanjima na polju istoriografije i odnosa prema pseudoistoriji. Osposobljavanje nastavnika za analizu istorijskih i legendarnih sadržaja izvora prilagođenih nastavi istorije u osnovnom i srednjem obrazovanju. Primena različitih didaktičkih pristupa u radu na osetljivim temama i istorijskim kontroverzama u skladu sa obrazovnim standardima, opštom i specifičnim kompetencijama za predmet istorija. Osposobljavanje nastavnika za kritičku analizu, tumačenje i primenu vizuelnih izvora u nastavi istorije.

TEME SEMINARA SU

ZABLUDE I MITOVI U ISTORIJI

PRISTUP LEGENDI I MITU U NASTAVI ISTORIJE

VIZUELNI IZVORI U NASTAVI ISTORIJE

REALIZATORI SEMINARA SU

prof. dr Radivoj Radić, redovni profesor, Odeljenje za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

prof. dr Marko Šuica, vanredni profesor, Odeljenje za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Lidija Županić Šuica, profesorka likovne kulture i građanskog vaspitanja, XIV beogradska gimnazija

Ivan Milenković, profesor istorije, XIV beogradska gimnazija

ZА UČEŠĆE NА SEMINАRU NАSTАVNICI DOBIJАJU UVERENJE I 8 BODOVА.

CENА PO UČESNIKU IZNOSI 3.000,00 RSD.